Logo_3              Aku-med. Klinikken
       
        Vi har behandlingstilbud innen:  
       
  Akupunktur  
    Akupunktur er en holistisk medisinsk behandlingsform som har god effekt på en rekke områder bla: Muskel/skjelettplager, allergier, astma, hodepine, migrene, smertetilstander (kroniske, akutte), bihuleplager, eksemplager, spenningsplager, depresjonsplager, angst samt en rekke andre områder.  
       
  Vega-test  
    Bioelektonisk funksjonsanalyse til Bla. testing av mineral / vitamin ubalanse, energiblokkeringer, matvareinntolleranse.  
       
  Lysterapi  
    Lysbehandling har dokumentert behandling av søvnplager, vinterdepresjoner, depresjoner som skyldes svingninger i kroppens lyspåvirkning.  
       
  Ortomolekylær medisin  
    Behandling / testing for Vitamin / Mineralbehandling  
       
  Akupunktur 2000  
    Akupunktur 2000 virker via hjernen. Rundt omkring alle ledd ligger det svært følsomme reflekspunkter, som har forbindelse til ulike steder i hjernen.Når det helt riktige punktet treffes med akupunkturnålen, starter en elektronisk prosess. Hvert akupunkturpunkt sender ut strøm med sin egen unike frekvens. Strømmen vandrer via nervebanene opp til det området i hjernen som har forbindelse med den delen av kroppen som er sykt. Fra dette området sendes et signal vidre til hypofysen,som reagerer på signalet ved å frigjøre bestemte hormoner til blodbanen. Hormoner og andre helsebringende stoffer flyter med blodårene til det syke området og starter
omgående en helbredende prosess.
Akupunktur 2000 har en stor virkning på en rekke lidelser, også meget alvorlige kroniske lidelser.
Nesten 70% av alle blinde og svaksynte kan hjelpes-mer eller mindre- med
akupunktur 2000. Det hevder grynderen av akupunktur 2000 akupunktøren John Boel, som har utviklet metoden og underviser leger, øyenleger og akupunktører. Når det gjelder metoden har denne god effekt ved:

Macula degenerasjon (AMD)
Glaukom (grønn stær)
Katarakt(grå stær)
Langsynthet
Diabetes betingede øyelidelser
Retinitis pigmenttosa
Netthinnelidelser
Blodpropp i øyet
Øyelidelser forårsaket av hjeneskader og medisin.
 
       
  Soneterapi