Logo_2Logo_1 Logo_3
       
       Vi har en allsidig praksis med spesialiteter og behandlingstilbud innen:
       
  Fysioterapi
       
  Akupunktur
    Akupunktur er en holistisk medisinsk behandlingsform som har god effekt på en rekke områder bla: Muskel/skjelettplager, allergier, astma, hodepine, migrene, smertetilstander (kroniske, akutte), bihuleplager, eksemplager, spenningsplager, depresjonsplager, angst samt en rekke andre områder.
 
       
  Psykomotorisk fysioterapi/ Psykodynamisk kroppsterapi
    Psykomotorisk fysioterapi (PMF) utføres av fysioterapeuter med autorisert spesialkompetanse.
Metoden har som mål å bedre pasienters muskelspenninger, bevegelighet, holdning og respirasjon.
Terapeuten arbeider med massasjeteknikker, strekk og øvelser.
 
       
  Psykodynamisk kroppsterapi
    Bygger på Psykomotorisk fysioterapi, men fokuserer i større grad på samtale rundt pasientens opplevelser. Det er nødvendig dersom kroppslige symptomer og plager i noen grad henger sammen med følelsesmessige vansker pasienten strir med, bevisst eller ubevisst. Behandlingsmodellene går over i hverandre.
For å gi Psykodynamisk kroppsterapi kreves det at psykomotorikeren har en minimum 3 årig deltidsutdanning i psykoterapi.
 
       
  Medisinsk laserbehandling
    Behandling med He/NE samt IR laser til påvirkning av en rekke lidelser bl.a:
Astma, allergi, bihuler, muskel/skjelettplager, senebetennelser, muskel/skjelettskader, hudplager. Samt en rekke andre lidelser.